Heikki Karjalainen, suomentaja

”Kirjastojen digitaalisten aineistojen lainaus kasvaa jatkuvasti. Jos e-kirjoista ei tulevaisuudessakaan maksettaisi lainauskorvausta, lainauskorvaus kohdentuisi epäoikeudenmukaisesti, mikä taas tietäisi entistä suurempia vaikeuksia suomalaisille kirjallisuuden tekijöille. Ja kun valtakunnallinen e-kirjasto toteutuu, e-kirjojen lainauskorvauksesta on sovittava viimeistään siinä yhteydessä.”