Kjell Westö, kirjailija

”Kirja-ala on nyt samantyyppisessä murroksessa kuin musiikkiala joitakin vuosia sitten, on tullut uusia formaatteja ja levityskanavat ovat muuttuneet rajusti. Tällaiset muutokset vaikuttavat usein heikentävästi taiteilijoiden mahdollisuuksiin tulla toimeen työllään. Niin nytkin, eivätkä menestyneetkään kirjailijat voi korvata menetettyjä tuloja esiintymällä, niin kuin muusikot toisinaan voivat. Tästä syystä olisi erittäin tärkeää, että myös sähkö- ja äänikirjat tulisivat kirjastojen lainauskorvauksen piiriin. Ja samasta syystä olisi tärkeää, että kaikki lainauskorvaukset olisivat  Suomessa yleispohjoismaisella tasolla.”