Philip Teir, författare

”För mig är skrivande ett arbete, ingen hobby. Om vi vill ha en mångfald av röster i samhället måste vi betala för utfört arbete. Annars blir skrivandet något endast för dem som har råd med det.”