På svenska

Utlånings-ersättningen ska följa de nya sätten att använda litteratur

Finländarna har alltid använt bibliotek flitigt, och nu har de också hittat nya sätt att konsumera litteratur.

E-böcker och e-ljudböcker har hittat sina användare. Under åren 2015–2020 ökade utlåningen av e-böcker och e-ljudböcker på allmänna bibliotek betydligt, dvs. med närmare 500 procent. År 2021 gjordes det närmare 1,6 miljoner e-lån på allmänna bibliotek.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen. När den avgiftsfria utlåningen av verk på bibliotek tillåts, ska det med anledning av detta betalas en saklig upphovsrättsersättning som baserar sig på användningen. För närvarande betalas utlåningsersättningar ut i Finland bara för lån av fysiska exemplar.

Utlåningsersättningen är också en del av litterära upphovspersoners inkomster och ökar deras möjligheter att livnära sig med sitt arbete. När nya former och sätt att använda litteratur blir vanligare, ska också utlåningsersättningen bli teknologineutral.

När det gäller e-böcker och e-ljudböcker har biblioteken inte en likadan rätt att låna ut böcker utan att avtala om detta med upphovspersoner och förläggare, eftersom nämnda bestämmelse i upphovsrättslagen inte omfattar elektroniska publikationer.

Sanastos påverkningsarbete och litteraturfaddrars verksamhet hittills

I oktober 2021 lanserade Sanasto tillsammans med kulturutskottet verksamheten av litteraturfaddrar för riksdagen. Syftet med verksamheten är att sammanföra författare, översättare och beslutsfattare för att diskutera aktuella frågor inom bokbranschen samt för att fungera som en länk mellan litteraturen och politiken.

Genom regelbundna möten inom ramen för litteraturfaddersverksamheten kan man ytterligare öka beslutsfattarnas vetskap om litterära upphovspersoners yrke och aktuella teman inom bokbranschen.

Litteraturfaddrarna har flitigt informerat beslutsfattarna direkt om att e-böcker och e-ljudböcker borde omfattas av utlåningsersättningen.  Dessutom har Sanasto träffat representanter för olika riksdagspartier, kulturutskottet och  kultur- och vetenskapsdelegationen samt undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamheten har gett resultat. I december 2021 godkände riksdagen ett uttalande för e-böcker och i ramrian i april 2022 beviljades det en miljon euro för utlåningsersättningen för e-material. Det behövs dock en lagändring för att det ska vara möjligt att betala utlåningsersättning på e-lån.

De litterära faddrarna är för närvarande Marko Hautala, Paula HavasteVilja-Tuulia HuotarinenVirpi Hämeen-AnttilaKaro HämäläinenJuha ItkonenLaura JänisniemiJari JärveläMaaret Kallio, Heikki KarjalainenRiina KatajavuoriJP KoskinenSofi Oksanen, Tiina RaevaaraPeter SandströmAnja SnellmanPhilip Teir och Katariina Vuori.

Alla ministrar och riksdagsledamöter som är intresserade av verksamheten är välkomna med i litteraturfaddersverksamheten.

Vad kan jag göra?

Du kan njuta av bra litteratur på det sätt som du valt! Om du emellertid vill delta i vårt påverkningsarbete, erbjuder vi färdiga bilder som kan delas till exempel i sociala medier. Tillsammans kan vi väcka diskussion som stödjer en teknologineutral utlåningsersättning. Bilderna finns här, var så god! Kom också ihåg att följa Sanasto på Instagram, Facebook och Twitter.

Organisationer i bokbranschen och den kreativa branschen kan också alltjämt komma med i kampanjen genom att anmäla sig till .