Vaikuta

Osoita tukesi!

Suomalaiset ovat ahkeria kirjaston käyttäjiä ja monipuolisia kirjallisuuden kuluttajia. Suomessa E-kirjojen ja e- äänikirjojen suosio on lisääntynyt 2015–2020 välisenä aikana lähes 500 %, ja myös kirjastot ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia nauttia kirjallisuudesta. Vuoden 2021 aikana yleisissä kirjastoissa tehtiin lähes 1,6 miljoonaa e-kirjalainaa.

E-kirjojen ja e-äänikirjojen vakiinnuttaessa paikkaansa uutena kirjallisuuden käyttömuotona myös lainauskorvaus tulee päivittää teknologianeutraaliksi. Nykyisellään lainauskorvausta saa vain fyysisistä lainoista.

Teknologianeutraali lainauskorvaus sekä lainauskorvauksen tuominen pohjoismaiselle tasolle on saanut eduskunnassa poikkeuksellisen laajaa kannatusta yli puoluerajojen. E-aineistojen lainauskorvaus saa kannatusta myös kirjastojen parissa ja kirja-alalla.

Kirjallisuuden tekijät ja kuluttajat voivat halutessaan osoittaa tukensa kampanjallemme ja tarpeelle saada lainauskorvaus myös e-kirjoille ja e-äänikirjoille.

Alla olevat materiaalit ovat vapaasti jokaisen hyödynnettävissä ja jaettavissa!

Kirja- ja luovan alan organisaatiot voivat edelleen ilmoittautua kampanjan tukijoiksi ottamalla yhteyttä Sanastoon.


Somekuvien lataus