Vaikuta

Osoita tukesi!

Kirjasta korvaus -kampanjasta vastaa kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto. Kirjallisuuden tekijät ja kuluttajat voivat halutessaan ilmaista tukensa kampanjalle. Alla olevat materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jaettavissa!

Kirja-alan ja muiden luovien alojen organisaatiot voivat edelleen ilmoittautua kampanjan tukijoiksi ottamalla yhteyttä Sanastoon.

Den litterära upphovsrättsorganisationen Sanasto ansvarar för kampanjen Kirjasta korvaus. Författare och läsare kan stödja kampanjen. Materialet nedan får användas och delas fritt!

Bokbranschens och de övriga kreativa branschernas organisationer kan fortfarande bli supportrar av kampanjen genom att kontakta Sanasto.


Somekuvien lataus