Yleinen

Mikä on verkkokirjahylly?

Verkkokirjahyllyt jäivät e-lainauskorvauksen ulkopuolelle. Tässä artikkelissa avaamme lyhyesti, mitä verkkokirjahyllyllä tarkoitetaan.

Yleinen

Eduskunta hyväksyi lain e-lainauskorvauksesta

E-lainauskorvauksen piiriin tulevat yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat. Korvausta aletaan maksaa myös äänikirjojen lukijoille, verkkokirjahyllyt jäävät korvausten ulkopuolelle.

Yleinen

Hallituksen esitys e-lainauskorvauksesta valmistui: verkkokirjahyllyt korvausten ulkopuolella, äänikirjojen lukijoille korvausoikeus

Sanasto antoi syyskuussa lausunnon ensimmäisestä esitysluonnoksesta e-lainauskorvausta koskien. Maanantaina 9.10. annettu hallituksen esitys on kirjallisuuden tekijöiden näkökulmasta edelleen eriarvoistava.

Yleinen

Kirjallisuuskummit – keitä he ovat?

Kirjallisuuskummien ensimmäinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2021 eduskunnan sivistysvaliokunnan toiveesta. Sanasto nimesi kummit halukkaille kansanedustajille, ja kirjallisuuskummien ja kansanedustajien tiiviillä yhteistyöllä esimerkiksi lainauskorvauksen ulottaminen e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin eteni vauhdikkaasti. Nyt esittelemme kaudella 2023-2027 kummeina toimivat kirjailijat ja kääntäjät.

Yleinen

Yhdenvertainen kohtelu kuuluu myös kirjallisuuden tekijöille

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuuluu kummia – kirjallisuuden tekijät aiotaan asettaa laissa keskenään eriarvoiseen asemaan.

Yleinen

Kirjallisuuskummit ja päättäjät avasivat yhdessä uuden kummikauden: ”Kaikkien pitää panostaa siihen, että on lukutaitoa.”

Pikkuparlamentissa oli 21. syyskuuta tunnelma katossa, kun päättäjät, kirjallisuuskummit ja kirja-alan järjestöjen edustajat kokoontuivat yhteen juhlistamaan kirjallisuuskummiohjelman toisen kauden käynnistymistä. Puheenvuoroissa nostettiin esiin kirjallisuuden tekijöiden ja päättäjien välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys sekä työ lukutaidon ja tekijänoikeuksien puolesta.

Yleinen

E-lainauskorvaukset nousevat esiin myös tuoreessa hallitusohjelmassa

Sanaston kirjallisuuskummit ja kansanedustajat kohtasivat hallitusohjelman julkistusviikolla Taidehallissa. Edellisen hallituskauden aikana kummitoiminnan keskeinen tavoite oli saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.

Yleinen

Kirjallisuuskummien ensimmäinen toimintakausi toi tekijöille e-lainauskorvauksen

Sanaston kirjallisuuskummitoiminta käynnistettiin syksyllä 2021 sivistysvaliokunnan toiveesta. Toiminnan kautta kirjallisuuden tekijät ja kansanedustajat ovat kohdanneet ja keskustelleet kirja-alan ajankohtaisista asioista. Keskeinen tavoite edellisen hallituskauden aikana oli saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.

Yleinen

OKM vahvisti: e-kirjoista maksetaan lainauskorvausta ensimmäisen kerran tänä vuonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt hyväksymispäätöksen, jonka perusteella lainauskorvausta voidaan maksaa yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainoista.

Yleinen

Katsaus e-lainauskorvauksen ajankohtaiseen tilanteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä yleisten kirjastojen e-lainoista maksetaan lainauskorvausta jo tänä vuonna.

Yleinen

E-lainauskorvaukselle esitetään miljoonan euron määrärahaa valtion budjettiin vuodelle 2023

Lainauskorvaus e-kirjoista ja e-äänikirjoista on toteutumassa. Eduskunta vahvistaa hallituksen antaman budjettiesityksen joulukuussa.

Yleinen

E-kirjastohanke ja Sanasto iloitsevat e-lainauskorvausten etenemisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti lokakuussa, että kirjailijoille ja kääntäjille kirjastolainoista maksettava lainauskorvaus ulotettaisiin yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen. Asiaa ehdotti ministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko tekemässään selvityksessä.