Kristiina Drews, suomentaja

”Sanasto on kirjallisuuden kääntäjille tärkeä organisaatio, ja lainauskorvaukset tuovat pienipalkkaiselle ammattikunnallemme merkittävän lisän toimeentuloon. Suomessa lainauskorvaukset ovat kuitenkin vielä jäljessä pohjoismaisesta tasosta. Paine niiden korottamiseen on suuri, kun palkkiotaso junnaa paikoillaan. Tuntuu myös epäoikeudenmukaiselta, että korkeakoulukirjastojen e-lainat ovat jääneet lainauskorvausjärjestelmän ulkopuolelle. Korkeakoulukirjastot systeemin piiriin!”