Sabine Forsblom, författare & litteraturfadder

”Nyutkomna böcker lever endast en kort tid på bokhandlarnas diskar, på biblioteken lever de för evigt. Låneersättningen är en väsentlig inkomstkälla för många författare och översättare. När nu användningen av e- och ljudböcker ökar kraftigt på biblioteken, borde det vara en självklarhet att också de digitala utgåvorna ingår i låneersättningen. Att dessa lånas ut gratis kränker författarnas upphovsrätt.”