Siiri Enoranta, kirjailija

”Maailma digitalisoituu kiihtyvää vauhtia, ja on hyvä, että kirjallisuuden kenttä vastaa uusiin haasteisiin muuttumalla ja kehittymällä. On ensisijaisen tärkeää, että tekijöille maksetaan asianmukaiset korvaukset heidän tekemästään työstä riippumatta muodosta, jossa teokset saatetaan lukijoiden käsiin. Äärimmäisen harva kirjailija pystyy elättämään itsensä kirjamyynnistä tulevilla tuloilla, ja lainauskorvaukset ovat tärkeä osa toimeentuloa. Jotta voimme myös tulevaisuudessa jatkaa tarinoiden luomista, e-kirjoista ja e-äänikirjoista on maksettava lainauskorvausta, ja sitä on maksettava nyt eikä mahdollisesti ja teoreettisesti joskus myöhemmin.”