Vilja-Tuulia Huotarinen, kirjailija & kirjallisuuskummi

”Teknologianeutraali lainauskorvaus turvaa kirjailijan ja kääntäjän työn. Kirjan kirjoittaminen kestää vuosia. Valmistuttuaan teos on kestävä, sukupolvelta toiselle tehty. Suuri osa yhteiskuntamme hitaasta ja aineettomasta perinnöstä nojaa kieleen, ajatteluun, asioiden merkitysten ymmärtämiseen. Siksi kirjallisuus on ala, jota tulee vaalia. Vaaliminen tapahtuu antamalla asioille arvo: työmiehelle työmiehen palkka. Tilanne, jossa digitaalinen aineisto leviää korvauksetta alustoja pitkin, on kestämätön paitsi tekijöille, myös lukijoille — kovin pitkään ei pitkäjänteinen kirjoittaminen ole mahdollista, jos se on ilmaista.”