E-kirjastohanke ja Sanasto iloitsevat e-lainauskorvausten etenemisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti lokakuussa, että kirjailijoille ja kääntäjille kirjastolainoista maksettava lainauskorvaus ulotettaisiin yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen. Asiaa ehdotti ministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko tekemässään selvityksessä.

— Tämä on erinomainen uutinen e-kirjastohankkeen kannalta. On ilo edistää kuntien yhteistä e-kirjastoa, kun näköpiirissä on, että kirjailijat ja kääntäjät tulevat saamaan lainauskorvausta teknologiariippumattomasti myös e- ja äänikirjoista. Lämmin kiitos kaikille asiaa eteenpäin vieneille ja päätöksiä tehneille tahoille, sanoo e-kirjastohankkeen omistaja Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoverkon yhteisistä palveluista.   

Myös kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on erittäin tyytyväinen asian etenemisestä. Sanasto on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä sen eteen, että lainauskorvausta maksettaisiin painettujen teosten lisäksi myös e-kirjoista ja äänikirjoista.   

— Iloitsemme siitä, että e-lainauskorvaus on vuosien työn jälkeen etenemässä, ja haluamme kiittää lämpimästi kaikkia vaikuttamistyöhön osallistuneita ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä. Lainauskorvaus on kirjallisuuden tekijöille merkittävä tulonlähde, joka muodostaa keskimäärin jopa 1/3 kaunokirjailijoiden ja kääntäjien vuosituloista. On hieno alku, jos lainauskorvausta päästään maksamaan jo ensi vuonna yleisten kirjastojen e-lainoista, ja sama oikeus pitää ulottaa mahdollisimman pian myös korkeakoulukirjastojen e-lainoihin, summaa Sanaston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Linda Lappalainen.   

Yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauksen korvausoikeus voidaan toteuttaa laajentamalla nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalaa. Lainauskorvausten rahoituksesta vastaa siis valtio. Kristiina Harenko on esittänyt lainsäädännön muuttamisen rinnalle myös nopeamman etenemistien siten, että ensi vuoden e-lainauskorvaus yleisten kirjastojen e-lainaamisesta toteutetaan ministeriön päätöksellä. Lainauskorvauksiin varattua miljoonan euron summaa esitetään seuraavan vuoden budjettiin valtion täydentävässä talousarvioesityksessä. Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle marraskuussa. Vuoden alussa tehdään yleensä myös lisätalousarvio, johon e-lainauskorvauksiin varattu summa on mahdollista lisätä.   

Yleisten kirjastojen e-lainoista voidaan maksaa korvausta jo vuonna 2023, jos lainauskorvauksia hallinnoivat järjestöt ulottavat vuoden 2022 lainaustietojen hankinnan myös vuoden 2022 e-lainaamista koskeviin tietoihin.   

Lainauskorvauksen merkitys on suuri kirjojen tekijöille ja kääntäjille ja monelle se on merkittävä osa toimeentuloa. Myös kirjastojen keskeisten tehtävien toteuttamisen kannalta teknologianeutraali lainauskorvaus on tärkeä.

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin kirjastot.fi-sivustolla.