Katsaus e-lainauskorvauksen ajankohtaiseen tilanteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä yleisten kirjastojen e-lainoista maksetaan lainauskorvausta jo tänä vuonna.

E-lainauskorvausten toteutuminen on viimeisimmän vuoden aikana ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen asetti keväällä 2022 hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon selvittämään e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista. Harengon selvitys julkaistiin loppusyksystä, ja selvityksen mukaan lainauskorvaus tulisi ulottaa pikimmiten yleisten kirjastojen e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin. Korkeakoulukirjastojen e-lainojen osalta ehdotettiin vielä lisäselvityksien tekemistä. Selvityksessä todettiin myös, että lainauskorvauksen maksaminen e-lainoista ei edellytä lakimuutosta, vaan korvausta voidaan maksaa alkuun ministeriön päätöksellä.

Hallitus teki huhtikuussa 2022 seuraavan vuoden budjettiin miljoonan euron varauksen e-lainauskorvausten maksamista varten, ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä yleisten kirjastojen e-lainoista maksetaan lainauskorvausta jo vuonna 2023. Myös tekijänoikeuslainmuutos on vireillä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lainauskorvauksia jakavat tekijänoikeusjärjestöt Sanasto, Kopiosto ja Teosto käyvät tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvotteluja e-lainauskorvauksen toteuttamisesta. Sanasto on myös jättänyt tämän vuoden helmikuussa lausunnon e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevasta selvityksestä. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan Sanaston nettisivuilta.

Sanaston tavoitteena on saada myös korkeakoulukirjastojen e-lainat lainauskorvauksen piiriin mahdollisimman pian. Nostimme e-lainauskorvauksen laajentamisen tarpeen esiin myös edellä mainitussa lausunnossamme. Yleisissä kirjastoissa ja korkeakoulukirjastoissa on osittain samoja e-kirjoja lainattavana, ja useat korkeakoulukirjastot ovat jo linjanneet hankkivansa kaiken aineiston, myös laajasti lainatun kurssikirjallisuuden, ensisijaisesti e-muodossa. Sanaston näkemyksen mukaan lainauskorvaus on teknologianeutraali vasta, kun aineistoja kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, onko ne lainattu yleisistä kirjastoista vai korkeakoulukirjastoista.

Sanaston näkemyksen mukaan e-aineistojen kirjastokäytöstä maksettavasta korvauksesta on syytä säätää tekijänoikeuslaissa, jotta e-lainauskorvausjärjestelmän vakaus turvataan ja luodaan oikeudelliset perusteet määrärahan varaamiseksi valtion talousarvioon.

Sanaston keskeisimpiin hallitusohjelmatavoitteisiin hallituskaudelle 2023–2027 kuuluvat e-lainauskorvauksen ulottaminen korkeakoulukirjastoihin sekä lainauskorvauksen korottaminen pohjoismaismaiselle tasolle, josta Suomi on jälleen jäänyt jälkeen. Tavoittelemme lainauskorvauksen määrärahaan 1,5 miljoonan euron korotusta.

Kirjallisuuskummitoiminta jatkuu syksyllä

Sanasto käynnisti sivistysvaliokunnan toiveesta kirjallisuuskummitoiminnan syksyllä 2021. Toiminnan tarkoituksena on ollut tuoda yhteen kirjailijoita, kääntäjiä ja päättäjiä keskustelemaan kirja-alan ajankohtaisista aiheista sekä toimimaan linkkinä kirjallisuuden ja politiikan välillä.

Kirjallisuuskummitoiminnan säännöllisten kohtaamisten avulla on voitu entisestään lisätä päättäjien tietoisuutta kirjallisuuden tekijöiden ammatista ja kirja-alan ajankohtaisista kysymyksistä. Kirjallisuuskummitoiminnassa keskeinen viesti on ollut e-lainauskorvausten tarve.

Nykyinen hallituskausi on tulossa päätökseensä, joten myös kirjallisuuskummitoiminta hiljenee hetkeksi. Käynnistämme kirjallisuuskummitoiminnan taas alkusyksystä 2023. Jokainen kummitoiminnasta kiinnostunut kansanedustaja on tervetullut toimintaan mukaan ja Sanasto osoittaa hänelle kirjallisuuskummin.

Ensimmäisenä toimintakautena kirjallisuuskummeina ovat toimineet Marko Hautala, Paula Havaste, Vilja-Tuulia Huotarinen, Virpi Hämeen-Anttila, Karo Hämäläinen, Juha Itkonen, Laura Jänisniemi, Jari Järvelä, Maaret Kallio, Heikki Karjalainen, Riina Katajavuori, JP Koskinen, Sofi Oksanen, Tiina Raevaara, Peter Sandström, Anja Snellman, Philip Teir ja Katariina Vuori.

Kirjasta korvaus -kampanjasta vastaa kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto. Kampanjan tavoitteena on ollut saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.