OKM vahvisti: e-kirjoista maksetaan lainauskorvausta ensimmäisen kerran tänä vuonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt hyväksymispäätöksen, jonka perusteella lainauskorvausta voidaan maksaa yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainoista.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijöille teosten kirjastolainaamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemällä erillispäätöksellä yleisten kirjastojen e-kirjoista ja e-äänikirjoista päästään maksamaan lainauskorvausta ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana. E-lainauskorvausta varten on oma määrärahansa. Tänä vuonna maksettava korvaus koskee vuoden 2022 lainoja. Erillispäätöksen pohjana on ollut hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon tekemä selvitys e-aineistojen maksuttoman kirjastokäytön korvaamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt, että lainauskorvausta aletaan maksaa tänä vuonna e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamisesta yleisistä kirjastoista. E-kirjoista ja e-äänikirjoista maksetaan yhtä paljon korvausta. Korkeakoulukirjastojen e-lainat eivät ole vielä tänä vuonna lainauskorvauksen piirissä.

– Tämä on kirjailijoiden ja kääntäjien kannalta tärkeä ja odotettu uutinen. On ollut täysin nurinkurinen tilanne, että lainaajan valitsema formaatti on vaikuttanut siihen, saako tekijä lainauskorvausta vai ei. Viime vuonna yleisissä kirjastoissa tehtiin noin 1,6 miljoonaa e-lainaa. OKM:n hyväksymispäätös on siis merkittävä askel oikeaan suuntaan, kommentoi Sanaston hallituksen puheenjohtaja, kirjailija Peter Sandström.

Sanaston tavoitteena on saada myös korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin mahdollisimman pian. Yleisissä kirjastoissa ja korkeakoulukirjastoissa lainataan osin samoja e-kirjoja, ja useat korkeakoulukirjastot ovat jo linjanneet hankkivansa kaiken aineiston, myös laajasti lainatun kurssikirjallisuuden, ensisijaisesti e-muodossa. Sanaston näkemyksen mukaan lainauskorvaus on teknologianeutraali vasta, kun aineistoja kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, onko ne lainattu yleisistä kirjastoista vai korkeakoulukirjastoista.

Kirjasta korvaus -kampanjasta vastaa kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto. Kampanjan tavoitteena on ollut saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.