”Lainauskorvaus on kirjailijalle tekijänoikeusmaksun lisäksi myös lämmin viesti lukijoilta. Kirjoja lainataan, luetaan ja niistä pidetään. Kirjastolaitos yhdessä lainauskorvauksen kanssa mahdollistaa, että kirjat ovat kaikkien saatavilla ja kirjailijat voivat niitä jatkossakin kirjoittaa.”

JP Koskinen, kirjailija

”Lainauskorvauksilla on valtavan suuri merkitys kirjailijan työlle. Uutuuskirjat ovat myynnissä vain hetken, kirjastoissa teoksilla on pidempi elämä. Nyt kun kirjojen kuluttamisen tapa muuttuu hämmästyttävän nopeasti, olisi ensisijaisen tärkeää saada laajennettua lainauskorvaus myös digitaalisiin aineistoihin. Kansallinen e-kirjasto ei voi toteutua, ellei tekijöistä ja heidän työnsä edellytyksistä pidetä huolta.”

Juha Itkonen, kirjailija

”Istun bussissa. Lähes jokainen kanssamatkustajista istuu kuulokkeet korvillaan. Mietin, mitä kaikkea he mahtavat juuri nyt kuunnella. Kirjallisuus saa koko ajan uusia ystäviä äänikirjojen kasvattaessa suosiotaan. Kirjailijoiden lainauskorvaukset roikkuvat kuitenkin tämän kehityksen perässä.”

Riina Katajavuori, kirjailija & runoilija

”Suomennettua viihdettä julkaistaan paljon, ja lukijamäärät ovat suuria. Lukunautinto kasvaa, kun viihde on kieliasultaan laadukasta ja vivahteikasta. Lainauskorvaus antaa viihteen suomentajalle taloudellista turvaa ja mahdollistaa työtahdin, joka tuottaa priimajälkeä luettavaksi ja kuunneltavaksi.”

Laura Jänisniemi, suomentaja

”Låneersättningen är viktig som upphovsrättslig princip, och dessutom en väsentlig inkomstkälla för många författare och översättare. Nu när användningen av e-böcker och ljudböcker ökar kraftigt på biblioteken skulle det vara naturligt att utvidga låneersättningen också till e-material.”

”Lainauskorvaus on tärkeä tekijänoikeudellisena periaatteena, ja sen lisäksi huomattava tulonlähde monelle kirjailijalle ja kääntäjälle. Koska e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen kirjastoista on kasvanut huimasti, olisi nyt luonnollista ottaa e-aineisto mukaan lainauskorvauksen piiriin.”

 

Peter Sandström, författare

”Lukemisen tavat muuttuvat nopeasti, ja kirjailijan pitää edelleen kyetä elämään työllään. Digiaineistosta kuuluu maksaa kirjailijalle yhtä lailla kuin painetuistakin kirjoista. Systeemissä on vikaa, jos se ei huomaa maailman muuttumista.”

Tiina Raevaara, kirjailija

”Kirja-ala on nyt samantyyppisessä murroksessa kuin musiikkiala joitakin vuosia sitten, on tullut uusia formaatteja ja levityskanavat ovat muuttuneet rajusti. Tällaiset muutokset vaikuttavat usein heikentävästi taiteilijoiden mahdollisuuksiin tulla toimeen työllään. Niin nytkin, eivätkä menestyneetkään kirjailijat voi korvata menetettyjä tuloja esiintymällä, niin kuin muusikot toisinaan voivat. Tästä syystä olisi erittäin tärkeää, että myös sähkö- ja äänikirjat tulisivat kirjastojen lainauskorvauksen piiriin. Ja samasta syystä olisi tärkeää, että kaikki lainauskorvaukset olisivat  Suomessa yleispohjoismaisella tasolla.”

Kjell Westö, kirjailija

”Tekijänoikeuksien historiallisen tärkeyden tajuaa, kun muistaa Edgar Allan Poen kohtalon. Hänen Korppi-runonsa oli jättimenestys, jolla tahkottiin rahaa ympäri maailman. Tekijänoikeuslainsäädännön puuttuessa tekijä sai vain vaatimattoman kertakorvauksen ensimmäiseltä julkaisijalta. Kirjailijalle kuuluu palkkio aina, kun hänen työtään käytetään, oli julkaisukanava tai -muoto mikä tahansa.”

Marko Hautala, kirjailija

”Tekijänoikeuslakiin tarvitaan muutos, joka mahdollistaa lainauskorvausten maksamisen myös e-aineistoista. Se ei voi jäädä hoitamatta. Se tarvitaan nyt. Kulttuuriala on joustanut liiankin pitkään, ja nyt ollaan nääntymässä. Kulttuuri tarvitsee tekijät, ja he tarvitsevat korvauksen työstään.”

Paula Havaste, kirjailija

”För mig är skrivande ett arbete, ingen hobby. Om vi vill ha en mångfald av röster i samhället måste vi betala för utfört arbete. Annars blir skrivandet något endast för dem som har råd med det.”

Philip Teir, författare

”Maailma digitalisoituu kiihtyvää vauhtia, ja on hyvä, että kirjallisuuden kenttä vastaa uusiin haasteisiin muuttumalla ja kehittymällä. On ensisijaisen tärkeää, että tekijöille maksetaan asianmukaiset korvaukset heidän tekemästään työstä riippumatta muodosta, jossa teokset saatetaan lukijoiden käsiin. Äärimmäisen harva kirjailija pystyy elättämään itsensä kirjamyynnistä tulevilla tuloilla, ja lainauskorvaukset ovat tärkeä osa toimeentuloa. Jotta voimme myös tulevaisuudessa jatkaa tarinoiden luomista, e-kirjoista ja e-äänikirjoista on maksettava lainauskorvausta, ja sitä on maksettava nyt eikä mahdollisesti ja teoreettisesti joskus myöhemmin.”

Siiri Enoranta, kirjailija

”Lainauskorvauksen nosto Pohjoismaiselle tasolle oli kirjailijoille suuri voitto. Minulle korvaus on tärkeä osa toimeentuloa, jonka turvin teen kirjoitustyötäni. E- ja äänikirjojen osuus kirjamarkkinoilla on kuitenkin kasvamassa merkittäväksi, eikä niistä makseta lainauskorvausta. Toivoisinkin, että e-aineisto saatetaan viipymättä korvauksen piiriin, ensin korjaamalla lakia sen osalta ja sitten lisäämällä budjettiin riittävä summa korvauksen maksamiseen.”

Virpi Hämeen-Anttila, kirjailija