Kehysriihestä miljoona euroa e-aineistojen lainauskorvaukselle

Kirjallisuuden tekijät saivat huhtikuun kehysriihestä hyviä uutisia, sillä e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausta varten myönnettiin miljoona euroa. Korvauksen maksaminen edellyttää vielä tarvittavaa muutosta tekijänoikeuslakiin.

Uutinen on julkaistu alunperin kokonaisuudessaan Sanaston nettisivuilla 6.4.2022.

Suomen hallitus kävi kehysriihen 5.4.2022 ja sopi vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Kirjallisuuden tekijät saivat riihestä hyviä uutisia, sillä e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausta varten myönnettiin miljoona euroa. Korvauksen maksaminen edellyttää vielä tarvittavaa muutosta tekijänoikeuslakiin.

Kirjallisuuden tekijät ovat ottaneet uutisen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausta varten myönnetystä miljoonasta kiitollisina vastaan. Sanaston puheenjohtaja ja kirjailija Peter Sandström kiittää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista asian esittämisestä kehysriihessä, ja hallitusta hienosta päätöksestä vaikeiden kriisien keskellä.

”Teknologianeutraali lainauskorvaus on meille kirjallisuuden tekijöille tärkeä asia, jonka puolesta olemme puhuneet vuosia. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen on ollut kasvussa, eivätkä kirjallisuuden tekijät ole saaneet korvausta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tehdyistä lähes 5 miljoonasta e-lainasta. Monelle kirjallisuuden tekijälle lainauskorvaus on keskeinen osa toimeentuloa”, Sandström kommentoi.

Sanasto ja Sanaston kirjallisuuskummit ovat tehneet pitkään vaikuttamistyötä, jotta e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Kirjallisuuskummitoiminnassa kirjallisuuden tekijöillä ja kansanedustajilla on ollut mahdollisuus kohdata henkilökohtaisesti. Lisäksi Sanasto on tavannut aiheen tiimoilta päättäjiä ja eri eduskuntaryhmiä.

Sanasto on selvittänyt e-aineistojen lainauskorvaukselle tarvittavan rahoituksen määrää ja ottanut näissä laskelmissa mallia Tanskasta, jossa e-lainojen kasvu on jatkunut voimakkaana sen jälkeen, kun lainauskorvausta e-aineistoista alettiin maksaa vuonna 2018. Suomen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamääriä on vaikea ennakoida vuosiksi eteenpäin, mutta rakenteilla olevan kuntien yhteisen e-kirjaston myötä sähköinen lainaaminen tulee entisestään lisääntymään.

Sanaston arvion mukaan tarve on vähintään 2 miljoonan euron vuosittaiselle määrärahalisäykselle, jotta e-aineistojen lainauskorvaus voidaan toteuttaa siten, että siinä huomioidaan yleisten kirjastojen lisäksi myös korkeakoulukirjastojen lainat. Seuraavien vuosien kuluessa tarvitaan kuitenkin useita miljoonia euroja vuosittaista määrärahalisäystä, jotta lainauskorvaus saadaan pidettyä pohjoismaisella tasolla ja voidaan huomioida tulevien vuosien e-lainojen kasvu.

E-aineistojen lainauskorvauksen maksaminen edellyttää vielä lakimuutosta

Voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti Suomessa lainauskorvausta maksetaan ainoastaan fyysisistä lainoista. E-aineistojen lainauskorvausta varten myönnetty miljoona euroa luo kuitenkin hyvät edellytykset sille, että tarvittava lakimuutos on mahdollista tehdä. Työ tätä varten on jo aloitettu.

Eduskunta antoi joulukuussa 2021 lausuman, jossa edellytettiin e-kirjojen ja e-äänikirjojen saattamista mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta, ja samalla lainauskorvausmäärärahan korottamista pohjoismaista korvaustasoa vastaavaksi.

Sanasto ja kirjallisuuskummit ovat tavanneet aiheen tiimoilta laajasti päättäjiä. Lisäksi kirjallisuuskummit luovuttivat asiaa käsittelevän vetoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Kurviselle kehysriihen kynnyksellä. Lainauskorvauksen ulottamista e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin ovat kannattaneet laajasti myös kirja-ala ja asia on saanut poikkeuksellisen vahvan kannatuksen eduskunnassa yli puoluerajojen.