Lainauskorvaukset nousivat esiin eduskunnan talousarviokeskustelussa

Eduskunnassa käytiin 22.9. vuoden 2023 budjettia koskeva talousarviokeskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta. Puheenvuoroissa nostettiin esiin tarve saada teknologianeutraali lainauskorvaus Suomeen.

Kevään 2022 kehysriihessä e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausta varten tehtiin miljoonan euron budjettivaraus vuosille 2023—2026. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin tekijänoikeuslain muutos, joka mahdollistaisi lainauskorvauksen maksamisen myös e-kirjoista ja e-äänikirjoista. Kehysvarauksesta huolimatta e-lainojen lainauskorvauksiin varattua miljoonaa ei ollut ensi vuoden budjettiehdotuksessa puuttuvan lainsäädännön vuoksi. Myös e-lainojen lainauskorvausta koskeva hallituksen esitys puuttuu vaalikauden 2019—2023 lopun lainsäädäntösuunnitelmasta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen asetti toukokuussa 2022 hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon selvittämään, miten e-aineistojen kirjastokäytön korvaaminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista Suomessa järjestää. Selvityksen määräaika oli 15.9. Sanasto tiedottaa selvityksen sisällöstä heti, kun se on mahdollista.

Eduskunnan ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta käytiin 22. syyskuuta. Kiitämme edustajia Pia Viitanen (sd), Sari Essayah (kd), Pia Lohikoski (vas) sekä Hanna Kosonen (kesk) puheenvuoroista ja kommenteista e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen puolesta.

Omassa puheenvuorossaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoi, että taiteilijan pitää saada tekemästään työstä oikeudenmukainen korvaus ja tämä koskee myös kirjailijoita. Ministeri vakuutti olevansa täysin sitoutunut asian eteenpäin viemiseen ja tekevänsä kaikkensa, jotta asiaa koskeva hallituksen esitys saadaan eduskuntaan vielä tämän vaalikauden aikana.

Keskustelun tallenne ja pöytäkirja löytyvät eduskunnan nettisivuilta.

Sanasto on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä, jotta e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin.

Kirjasta korvaus -kampanjasta vastaa kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto. Tämä artikkeli on julkaistu myös Sanaston nettisivuilla.