Tilannekatsaus teknologianeutraalin e-lainauskorvauksen edistymiseen

Sanasto on tehnyt jo pitkään töitä, jotta e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Tässä artikkelissa avaamme teknologianeutraalin lainauskorvauksen edistymisen tämän hetken tilannetta.

Vaikka e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvaus jäi alkuvuodesta 2022 tekijänoikeuslain muutosesityksen ulkopuolelle, odotettu muutos nytkähti tekijöiden iloksi eteenpäin huhtikuussa 2022, kun hallituksen kehysriihessä luvattiin miljoona euroa e-aineistojen lainauskorvausta varten. Varaus määrärahalle tehtiin vuosille 2023–2026, mutta korvauksen maksaminen edellyttää muutosta tekijänoikeuslakiin.

Tätä kevään kehysriihessä e-aineistojen lainauskorvausta varten varattua miljoonaa ei näkynyt valtiovarainministeriön 5. elokuuta julkaisemassa muutosesityksessä, edellä mainitusta tekijänoikeuslain muutostarpeesta johtuen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen asetti toukokuussa 2022 hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon selvittämään, miten e-aineistojen kirjastokäytön korvaaminen olisi mahdollista Suomessa järjestää. Selvityksen on määrä valmistua 15. syyskuuta.

Jotta tekijänoikeuslain muutos etenisi vielä tämän vaalikauden aikana, hallituksen esitys on annettava eduskunnalle viimeistään marraskuussa.

— Tiedämme, että aikataulu lainmuutoksen käsittelylle on erittäin tiukka, mutta uskomme, että jos poliittista tahtoa löytyy, asia saadaan kuntoon vielä tällä vaalikaudella. Teemme Sanastossa ja kirjallisuuskummien kanssa kaikkemme edistääksemme teknologianeutraalin lainauskorvauksen toteutumista. Sekä eduskunnassa että kirja-alalla on tälle erittäin laaja kannatus, summaa Sanaston puheenjohtaja Peter Sandström.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2021 e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvauksen puolesta lausuman, jossa se edellyttää, että ”lainauskorvausmäärärahan tasoa korotetaan vastaamaan pohjoismaista korvaustasoa ja että e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen saatetaan mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin e-aineistojen kaupallisen markkinan toimintaa vaarantamatta.”

Sanasto uutisoi lausumasta nettisivuillaan joulukuussa 2021.

Lainmuutoksen siirtyminen tietää tulonmenetystä kirjallisuuden tekijöille

Jos lainmuutos ei etene tämän vuoden aikana, lainauskorvausta e-kirjoista ja e-äänikirjoista päästään maksamaan tekijöille aikaisintaan joulukuussa 2024. Tämä tietää jälleen yhdeltä vuodelta isoa tulonmenetystä suurelle joukolle kirjallisuuden tekijöitä.

— E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen lisääntyy jatkuvasti yleisissä kirjastoissa, mutta varsinkin korkeakoulukirjastoissa. Vuodet kuluvat ja e-aineistojen lainausmäärät kasvavat, mutta tekijät eivät edelleenkään saa näistä lainoista mitään korvausta. Monelle kirjallisuuden tekijälle lainauskorvaus on keskeinen osa toimeentuloa, suorastaan sen edellytys. Lainauskorvaus voi muodostaa jopa puolet suomentajan vuosituloista, kommentoi suomentaja Laura Jänisniemi.

Sanasto on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä, jotta myös e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Kyseessä on tekijänoikeuslain muutos, joka korjaa lainausmuotojen nopean teknisen kehittymisen vuoksi lakiin jääneen epäkohdan. Tällä hetkellä Suomessa maksetaan lainauskorvausta ainoastaan fyysisten kappaleiden lainoista.

Suomessa tulisi tehdä lainauskorvauksiin myös pohjoismainen tasokorotus. Edellinen korotus lainauskorvauksen määrärahaan on tehty vuonna 2016.

Sanasto seuraa tilannetta ja tiedottaa tilanteen edistymisestä.

Tässä artikkelissa kommentoineet Sanaston puheenjohtaja Peter Sandström sekä suomentaja Laura Jänisniemi toimivat myös Sanaston kirjallisuuskummeina.