Yleinen

Kirjallisuuskummit – keitä he ovat?

Kirjallisuuskummien ensimmäinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2021 eduskunnan sivistysvaliokunnan toiveesta. Sanasto nimesi kummit halukkaille kansanedustajille, ja kirjallisuuskummien ja kansanedustajien tiiviillä yhteistyöllä esimerkiksi lainauskorvauksen ulottaminen e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin eteni vauhdikkaasti. Nyt esittelemme kaudella 2023-2027 kummeina toimivat kirjailijat ja kääntäjät.

Yleinen

Kirjallisuuskummit ja päättäjät avasivat yhdessä uuden kummikauden: ”Kaikkien pitää panostaa siihen, että on lukutaitoa.”

Pikkuparlamentissa oli 21. syyskuuta tunnelma katossa, kun päättäjät, kirjallisuuskummit ja kirja-alan järjestöjen edustajat kokoontuivat yhteen juhlistamaan kirjallisuuskummiohjelman toisen kauden käynnistymistä. Puheenvuoroissa nostettiin esiin kirjallisuuden tekijöiden ja päättäjien välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys sekä työ lukutaidon ja tekijänoikeuksien puolesta.

Yleinen

E-lainauskorvaukset nousevat esiin myös tuoreessa hallitusohjelmassa

Sanaston kirjallisuuskummit ja kansanedustajat kohtasivat hallitusohjelman julkistusviikolla Taidehallissa. Edellisen hallituskauden aikana kummitoiminnan keskeinen tavoite oli saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.

Yleinen

Kirjallisuuskummien ensimmäinen toimintakausi toi tekijöille e-lainauskorvauksen

Sanaston kirjallisuuskummitoiminta käynnistettiin syksyllä 2021 sivistysvaliokunnan toiveesta. Toiminnan kautta kirjallisuuden tekijät ja kansanedustajat ovat kohdanneet ja keskustelleet kirja-alan ajankohtaisista asioista. Keskeinen tavoite edellisen hallituskauden aikana oli saada e-kirjat ja e-äänikirjat lainauskorvauksen piiriin.

Yleinen

Eduskunnan kirjapiiri ja kirjallisuuskummit kohtasivat Pikkuparlamentissa

Eduskunnan kirjapiiri, joukko kansanedustajia ja Sanaston kirjallisuuskummit kohtasivat 3.5. eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuudessa puheenvuoron pitäneiden kansanedustajien yhteinen viesti oli selvä: lainauskorvauksen tulee seurata kirjallisuuden uusia käyttötapoja, ja myös e-kirjoista ja e-äänikirjoista tulee maksaa lainauskorvausta.

Yleinen

Kirjasta korvaus -kampanja keskittyy lainauskorvaukseen

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä sen eteen, että myös e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin. Lisäksi lainauskorvaukselle tulisi saada pohjoismainen tasokorotus. Kirjasta korvaus -kampanjan sivusto on avattu Sanaston vaikuttamistyön tueksi.

Yleinen

Sanaston kirjallisuuskummitoiminta

Kummitoiminta tuo kirjallisuuden tekijät ja päättäjät yhteen.